A

Aberration er det brede udtryk for en øjendefekt som resultere i en forvridning af det billede, der danner sig på nethinden, hvilket betyder at synet bliver uskarpt og forvrænget. Øjendefekter kan inddeles i nogle få grupper: nærsynethed , langsynethed, bygningsfejl og presbyopi.

Presbyopi: Er et resultat af at øjet med alderen ikke er så elastisk som før og lyset rammer ikke 100% på nethinden.

Nærsynethed: (myopia) er sløret syn på lang afstand og er et resultat af at øjet er for krumt.

Langsynethed: (hyperopia , hypermetropia) sker hvis øjeæblet er for kort.

Astigmatisme: Er bygningsfejl forårsaget af en ikke regelmæssig hornhinde; der er afvigelser på hornhindens kugleform.

Acanthamoeba er en parasit der kan forekommende naturligt i vand og jord. Dette kan forårsage alvorlige øjenproblemer, hvis kontaktlinser bliver forurenede med parasitten.

Forekomsten er meget sjælden og er ca. 0.0001% af linsebrugere.

Symptomerne er røde øjne , smerter efter udtagning af linser og dryppende øjne, lys-overfølsomhed, uklart syn og følelse af at have noget i øjet. Søg derfor altid øjenlæge hvis nogle af disse symptomer opstår.

Afaki er en sjælden øjendefekt, som er defineret ved en manglende øjenlinse. Denne tilstand kan enten være medfødt eller skyldes øjenskade eller operation for grå stær, hvorunder linsen skal fjernes fra øjet.

Aflejringer på kontaktlinser kan deles op i 2 grupper , organiske og uorganiske. Aflejringerne påvirker ikke synet men er meget vigtige at få dem fjernet, da de kan forårsage infektioner i øjet. Organiske aflejringer består af proteiner og fedt, mens uorganiske aflejringer er små partikler af snavs som hæfter sig til kontaktlinserne ved brug.

God hygiejne samt rensning af linserne ifølge anvisningerne fra producenten er derfor essentielt, for at minimere og fjerne aflejringerne.

En allergisk reaktion er generelt defineret ved at immunsystemet overreagerer på en ekstern stimulus (f.eks. kemisk stof), som kommer i direkte kontakt med kroppen. Allergi er oftest forårsaget af pollen, støv, mug, hår, kosmetiske produkter eller fødevarer, men allergiske reaktioner kan også være forårsaget af forskellige former for materialer, der kommer i kontakt med følsom hud eller slimhinder. Allergiske reaktioner overfor kontaktlinser kan være forårsaget af deres materiale, væsken de ligger i, øjendråber eller væsken som anvendes til at rengøre linserne. Den nemmeste måde at forebygge allergiske reaktioner overfor kontaktlinser, er ved at foretrække linsevæske med et minimum indhold af kemikalier og ved at praktisere grundig linsepleje, herunder mekanisk rensning (gnidning) og regelmæssig desinficering.

Amblyopi er sløvt øje, identisk med såkaldt dovent øje. Amblyopi betyder nedsat syn på et øje, som i sig selv ikke fejler noget, bortset fra at synet på dette øje ikke er blevet brugt tilstrækkeligt i barnets første leveår.

Aniridi er en øjenlidelse der er medfødt og skyldes en mangel af iris (Regnbuehinden) i et eller begge øjne. Iris (regnbuehinden) er den farvefyldte ring i midten af øjet, som regulerer mængden af lys, der kommer ind i øjet og rammer nethinden. Aniridi er ofte forbundet med dårlig udvikling af hornhinden, linsen, nethinden og synsnerven. Derfor er aniridi forbundet med reducerede optiske egenskaber, da øjne med manglende iris har svært ved at tilpasse sig lysændringer. Lidelsen kan korrigeres med kontaktlinser.

Anisometropi er et udtryk for øjne med forskellige fejl. Ved anisometropi er det ene øje for eksempel nærsynet mens det andet øje er langsynet.

Forud for anvendelse af kontaktlinser, er det nødvendigt at besøge en optiker for at få målt og kontrolleret sit syn. Ved besøget bliver der også vejledt vedrørende korrekt brug, hygiejne og general anvendelse af kontaktlinser.

Asfæriske linser har en varieret krumning, som er størst ved kanterne. Linserne er generelt mere fleksible og giver et skarpere syn i mørke og i skumringen.

B

Bifokale kontaktlinser giver synskorrektion på både kort og lang afstand. Disse linser er designede specielt til folk, der lider af presbyopi.

Kontaktlinser sælges normalt i en blisterpakning, hvor linserne ligger i en lille plastikbobbel med væske. På blisteren er der altid alle nødvendige oplysninger vedrørende linserne.

C

Når kontaktlinser renses med kontaktlinsevæske, går de gennem en fysisk kemisk proces kaldet Chelation, som sørger for at fjerne uønskede aflejringer på linserne. Det er vigtigt at rense linserne hyppigt og følge de udstukne procedurer, for at undgå infektioner og andre former for komplikationer.

Chorioridea også kaldet årehinden er et af lagene i øjeæblet som sikrer den rette blod og ilttilførsel i øjet.

En hævelse af hornhinden kaldes Corneaødem og opstår på grund af infektion, kirugi eller overforbrug af visse typer kontaktlinser.

D

Diagnostiske linser er de linser som bruges af optikeren til at afgøre hvilken type linse der passer bedst til kunden.

Et focometer bruges til at måle kontaktlinser og fastsætte de forskellige parametre der er benyttet til kontaktlinserne. Metret findes i både mekaniske og digitale udgaver, og er en fast bestanddel of en moderne optikers udstyr.

Dioptri tallet beskriver graden af krumning på linser. Dioptri værdien måles i PWR eller DTP, og fortæller hvor stor korrektionen skal være for at opnå det rette syn. Værdien går fra +20 ( Langsynet) til – 20( Nærsynet).

E

Hvis øjet ikke modtager tilstrækkeligt med ilt, er der risiko for en forsuring af øje, hvilket kan medføre at der kan dannes vesikler. Den mest almindelige måde at undgå vesikler på, er at vælge kontaktlinser med en høj iltgennemtrænge­lighed.

På kontaktlinser kan der nemt sætte sig fedtstoffer og proteiner. Disse belægninger fjernes med de fleste rengøringsvæsker til kontaktlinser, da væskerne indeholder enzymer som opløser disse belægninger.

F

Fluoresceintest er en test, der kan vise eventuelle defekter i øjet. Den udføres med et farvestof som efterfølgende under et specielt lys kan vise beskadigede dele af øjet.

Forsuring i øjet er når PH-værdien i øjet bliver sænket under det naturlige niveau. Fænomenet kan opstå hvis der ikke tilføres tilstrækkeligt med ilt til øjet.

En intolerance overfor lys kaldes fotofobi, og kan medføre hovedpine, følsomhed og røde øjne. Hvis man oplever symptomer på fotofobi bør man altid søge hjælp fra egen læge.

H

Hydroxyethylmet­hacrylate – også kaldet HEMA er et vandbindende stof der bruges til fremstilling af kontakt linser. Stoffet blev opfundet i Tjekkiet tilbage i 1953, og har medført fremmarchen af bløde linser og har medvirket til en større udbredelse af kontaktlinser.

Hornhinde dystrofi omfatter en række arvelige øjensygdomme, hvor der sker patologiske ændringer i hornhinden. Fænomenet kan opdeles i 4 grupper baseret på hvor i øjet problemerne er. Hornhinde dystrofier kan give smerter, fotofobi, nedsat syn, og det er ikke muligt at benytte kontaktlinser i forbindelse med Dystrofi.

De celler, der danner inderlaget af hornhinden omfatter hornhindeendot­helet. Det består af flade celler med regelmæssige polygonale former, der giver mulighed for overførsel af væsker og næringsstoffer, hvilket sikrer en optimal hydrering af hornhindestromaet.

Når vi ældes, falder massefylden (densiteten) i endotelceller, og det samme gælder for hydreringen af hornhindestroma. Endothelet kan påvirkes af medfødte degenerative defekter, hvilket resulterer i patologiske forandringer i hornhinden (Fuchs dystrofi og posterior polymorf dystrofi). Disse sygdomme kan forekomme i fremskreden alder og kan forårsage hornhindeødem eller glaukom.

Hornhindeepitelet er der øverste lag af hornhinde, som beskytter hornhinden mod bakterier.

Udsættes øjet for stærkt lys, sollys, svejsning, kan der ske en beskadigelse af hornhinden. Det samme kan ske ved mekanisk irritation hvor der sker en nedbrydelse af hornhinden, som udløser svære smerter. Regenerering sker i løbet af 24 til 48 timer.

Behandlingen bør foregå i et mørkt rum.

Hydrogel er et vandbindende materiale der er i stand til at transportere ilt, og det er derfor ideelt til kontaktlinser. Iltmolekylerne transporteres med vandet gennem hydrogelet, og er derfor meget behageligt for øjet.

Langsynethed (hyperopia) er resultatet af mangel på elasticitet af linsen, hvilket betyder at linsen ikke er i stand til at flade ud. Langsynethed kan forårsage hyppige hovedpiner dan øjenmuskulaturen kramper for at kompensere, men symptomer og lidelse kan afhjælpes med korrigerende linse, der har en positiv dioptrisk værdi.

Tidligere var der problemer ved kontaktlinser i forbindelse med overførsel af ilt til øjet, hvor der hyppigt opstod Hypoxi (reduceret ilt til øjet), samt Hyperkapni + (forhøjet CO2 i blodet). Moderne linser er fuld ud i stand til at overføre ilt til øjet og forhindre disse symptomer.

I

Immunoglobuliner er den part af immunsystemet, som kan genkende og fjerne bakterier og Vira.

Øjets iris har en cirkulær form og består af 6 lag, hvoriblandt den glatte muskulatur har 2 muskler der styrer pupilstørrelsen. Musklerne styres af lys, så under dårlige lysforhold bliver iris smallere så pupillen kan udvide sig, og under gode lysforhold bliver iris bredere så pupillen kan trække sig sammen. Farven på Iris bestemmes genetisk, og der kan være forskellige farver hos en person.

K

Hyperæmi betyder øget blodgennemstrømning i visse kropslige organer. Konjunktival hyperæmi opstår under øjenbetændelse (konjunktivitis), da der frigives histaminer til blodet, hvilket forårsager kapillærer til at ekspandere, hvilket gør bindehinden rødlig. Konjunktival hyperæmi kan være forbundet med allergi, mekanisk beskadigelse af hornhinden eller bakterielle eller virale infektioner. Dem, der lider af konjunktival hyperæmi kan opleve svie, kløe og nedsat intraokulært tryk.

Kontaktlinser kan blive skadede som ofte er effekt af dårlig behandling, mekaniske ridser eller mangel på rengøring. Der er kun en mulighed og det er at erstatte den beskadigede linse med en ny linse.

Kontaktlinser skal altid have den rette fugtighed da dehydrerede linser ikke kan transportere vand og ilt til øjet. Dehydrering af linsen medfører at linsen ikke fungerer og synsevnerene bliver nedsat.

Kontaktlinser i øjet kan være ubehagelige med svie, kløe. Dette skyldes ofte at brugeren ikke har valgt de rigtige kontaktlinser, eller at de bruger en forkert linsevæske. Ændring af linserne kan ofte afhjælpe problemet.

M

Linsernes evne til at opsuge væske , opkvældning kapacitet, er meget vigtigt da der transporteres ilt gennem vandet. Hvis linserne desinficeres fejlagtigt kan der opstå problemer med vandoptagelsen og derved også med iltningen. Brug aldrig vand til at rense linserne, men kun rensevæske.

R

Refraktionsindeks for kontaktlinser er mellem 1.3 til 1.6. Indekset fortæller hvor meget lys brydes når det kommer ind i øjet. Indekset af linserne skal være tæt på indekset i hornhinden.

Inflammatorisk øjenirritation giver røde øjne, og kan være forårsaget af toksiner, patogener, vira eller bakterier i øjet. Komplikationen forekommer ofte ved vedvarende brug af linser eller forøget antal af fremmede bakterier i øjet. Rødme forårsaget af kontinuerlig brug af kontaktlinser ses ofte om morgenen når man vågner med tåreflåd, kløe, smerter of lysfølsomhed.

S

Sklera er den ydre hvide del af øjet, der passerer foran hornhinden. I en tidlig alder er sclera lidt gennemsigtig, som voksen hvid og i alderdommen tendens til lidt gullig.

Strålelegemet (corpus ciliare) tilhører en undergruppe af organer i øjeæblet. Beliggende mellem iris og årehinde (chorioridea), corpus ciliare sikrer, at øjet modtager tilstrækkelige mængder af den flydende vandige humor, der giver næring til væv og bidrager til at opretholde den rette mængde tryk i øjeæblet.

Dette indeholder også ciliærmusklen, som bidrager til trækning og udfladning af linsen, når du fokuserer på noget, også kendt som øjets akkommodation. Den forreste del af det ciliære legeme danner ciliære fremspring og ciliærmusklen. Den bageste del er flad og indeholder ingen pigmentceller. Fra ciliære fremspring udvides tynde fibre, der danner linsens affjedrings apparat, som arbejder sammen med ciliærmusklen for at yde øjets akkommodation.

T

Trachom er en smitsom øjensygdom forårsaget af Klamydia – Chlamydia trachomatis, og en utilstrækkelig behandling af denne infektion kan føre til blindhed. Den parasitiske bakterie Chlamydia trachomatis trænger ind i slimhindeceller, hvor den vokser og reproducerer sig. Opleverinfektion med Chlamydia trachomatis skal man søge læge da det både kan have konsekvenser for syn og fertilitet.

U

Udløbsdatoen for kontaktlinsen giver den ultimative periode, hvor linsen er levedygtig og indikerer levetiden af en kontaktlinse. Udløbsdatoen er altid angivet på blisterpakningen og på æsken af kontaktlinser og er markeret med et timeglas, eller EXP. Linserne leveres normalt med en udløbsdato længere end 18 måneder. Hver linse er opbevaret i en blisterpakning og er steril, indtil den åbnes.